TIPURI DE ÎMPRUMUTURI

 • ÎMPRUMUTURI TRADIȚIONALE (clasice/de tip A) se acordă membrilor C.A.R. care au acumulat un fond social.

  Împrumutul tradiţional se poate acorda de până la 5 ori fondul social al membrului C.A.R., în funcţie de posibilităţile de rambursare ale membrului, cu perioada de rambursare între 1-36 luni. Pentru împrumuturile a căror valoare depăşeşte valoarea fondului social al membrului, se solicită giranţi. Împrumutul tradiţional acordat în limita fondului social nu necesită giranţi.

  Exemplu – împrumut tradițional la nivelul fondului social, la o sumă împrumutată de 1.000 lei, cu rambursare în 12 rate lunare, rata medie lunară este de 90,26 lei, suma totală calculată a dobânzii este 85,21 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 1.085,21 lei.

 • ÎMPRUMUTURI OPŢIONALE (speciale/de tip B) pe termen foarte scurt – au termen de rambursare de 4 săptămâni, dobanda împrumutului este 1% din valoarea imprumutului.
 • ÎMPRUMUTURI OPŢIONALE (speciale/de tip B) pe termen scurt si mediu se acordă şi membrilor nou înscrişi, a celor care nu au un fond social considerabil, sau membrilor care au un împrumut clasic în derulare şi sunt buni platnici.

  Suma maximă acordată este în funcţie de capacitatea de rambursare a solicitantului de împrumut şi de posibilitatea de garantare, perioada de rambursare fiind cuprinsă între 1-36 rate lunare.

 • ÎMPRUMUTURI OPŢIONALE (speciale/de tip B) pe termen lung se acordă pentru sume împrumutate egale sau mai mari de 10.000 lei şi au termene maxime de rambursare cuprinse între 48-60 rate.Cuantumul împrumutului depinde de posibilitatea de rambursare (ratele nu pot depăşi 1/3 din venitul net) a membrului C.A.R şi de posibilitatea de garantare.

  Exemplu: Pentru un împrumut de 10.000 lei, rambursabil în 12 luni, rata medie lunară este 900,23 lei, valoarea totala a dobânzii de plătit este de 822,75 lei, totalul sumei de plătit este de 10.822,75 lei.

 • ÎMPRUMUTURI PROMOŢIONALE se acordă cu anumite ocazii, au dobânda redusă față de dobânda practicată pentru alte împrumuturi, dintre care enumerăm:

  1. ÎMPRUMUTUL DE SĂRBĂTOARE (de Paşti, Crăciun, Rusalii) şi ANIVERSAR se acordă membrilor C.A.R. în perioada promoţională premergătoare sărbătorii sau în luna în care membrul aniversează ziua de naştere, este un împrumut de tip special, nu necesită vechime în C.A.R. sau existența unui fond social considerabil.

  Împrumutul se acordă chiar și în cazul în care solicitantul mai are împrumuturi în derulare, cu condiția ca acesta să nu aibă restanțe în achitarea obligațiilor către C.A.R.; se garantează cu fond social sau/și giranți.

  Are termenul de rambursare– între o lună și 12 luni; suma maximă 3.000 lei – se calculează în funcție de cuantumul veniturilor nete dovedite cu acte.

  Exemplu – împrumut aniversar, la o sumă împrumutată de 3.000 lei, cu rambursare în 12 rate lunare, rata medie lunară este de 270,63 lei, suma totală calculată a dobânzii este 253,80 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 3.253,80 lei

  2. ÎMPRUMUTUL DE CONCEDIU, este un împrumut care se acordă membrilor o dată pe an, având o destinație precisă - achitarea unui bilet de tratament sau de odihnă, nu este condiţionat de valoarea fondului social, cu condiția ca membrul să nu fi avut probleme în achitarea obligațiilor către C.A.R.; valoarea maxima a împrumutului 5.000 lei; perioada de rambursare: 1- 24 luni; garanţii: fond social și/sau giranți.

  3. ÎMPRUMUTUL „SĂNĂTATE PENTRU TOŢI”, scopul acestuia este rezolvarea unor probleme urgente de sănătate. Valoarea maximă a împrumutului 4.000 lei; perioada de rambursare: maxim 18 luni; garanții: fond social și/sau giranți.

  Exemplu – împrumut „Sănătate pentru toţi”, la o sumă împrumutată de 4.000 lei, cu rambursare în 18 rate lunare, rata medie lunară este de 249,35 lei, suma totală calculată a dobânzii este 496,92 lei, totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 4.496,92 lei.

Observații: pentru orice tip de împrumut, membrul împrumutat are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit, fără a invoca motive; acest termen începe să curgă de la data ridicării împrumutului de către acesta. În caz de retragere, membrul are obligaţia de a notifica Asociatia C.A.R. Cetate Deva şi de a-i plăti împrumutul şi dobânda aferentă la ziua rambursării și nu conform graficului de rambursare. Nu se percepe comision.