SCURT ISTORIC

În urmă cu peste 50 de ani, actuala Casă de Ajutor Reciproc Cetate - Deva a funcţionat sub denumirea de C.A.R. Finanţe-Bănci Deva, pe lânga Sindicatul ce deservea salariaţii din Banca de Investiţii, C.E.C., I.T.F.S., ASIROM şi LOTO, având înscrişi aproximativ 170 membri care aveau depuse la fondul social sume modeste şi ca atare şi împrumuturile ce le erau acordate erau puţine ca număr şi de valori mici, capitalul propriu al casei de ajutor reciproc fiind modest, personalul care se ocupa cu activitatea acesteia nu era angajat cu carte de muncă, totul fiind bazat mai mult pe activitate obştească.

Dupa 1989, schimbarea sistemului politic si economico-social din România a adus cu sine o abordare total diferită a activitaţii caselor de ajutor reciproc, care au decis sa devină independente faţă de orice organizaţii sindicale, politice sau economice, adaptându-şi activitatea la noile condiţii sociale. In consecinţă, acestea s-au asociat în uniuni teritoriale, C.A.R. Finanţe-Bănci Deva afiliindu-se la Uniunea Judeţeană a C.A.R. ale salariaţilor Hunedoara în raza căreia îşi desfăşura activitatea, de departe cea mai prestigioasă şi performantă Uniune de acest gen din ţară. În anul 1997, C.A.R. Finanţe-Bănci Deva s-a înscris prin sentinţa civilă nr.35/PJ/1997, în Registrul special al asociaţiilor si fundaţiilor de la Grefa Judecătoriei Deva, iar în baza prevederilor Legii nr.122/1996 unitatea a adoptat un nou statut, şi-a reînnoit personalitatea juridică în noile condiţii, dobândind personalitate juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă faţă de orice formaţiune sindicală, politică sau de stat, funcţionând ca o asociaţie obştească fără scop lucrativ, creată pe baza liberului consimţământ şi a voinţei de asociere a salariaţilor şi a foştilor salariaţi, având ca scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin şi întrajutorare materială a membrilor săi prin acordarea de împrumuturi şi ajutoare sociale.

In anul 2001, ca urmare a managementului modern aplicat, activitatea C.A.R. Finanţe-Bănci Deva căpătase deja amploare, făcând necesară şi posibilă angajarea cu contract de muncă a primului contabil. În acelaşi an s-a cumpărat şi amenajat actualul sediu în Deva, situat într-o zonă foarte accesibilă a oraşului, iar în perioada următoare s-a completat efectivul de personal şi s-a îmbunătăţit dotarea unităţii cu: mobilier modern potrivit necesităţilor C.A.R., sistem de securitate audio-video şi supraveghere, sisteme informatice performante şi birotică specifică.

În anul 2006 C.A.R. Finanţe-Bănci Deva şi-a schimbat denumirea in Asociatia C.A.R. Cetate Deva.

Consiliul director al C.A.R. Cetate este receptiv la propunerile şi sugestiile venite din partea membrilor casei, încercând să pună în practică cele mai bune dintre acestea prin oferirea de noi servicii, de atragere a noi membrii, de creştere a rolului social, având ca preocupare, continua dezvoltare a activităţii casei şi extinderea ei prin înfiinţarea de agenţii.

În acest sens, în anul 2016, Asociatia C.A.R. Cetate Deva a deschis agenţia din localitatea Ghelari. La sfârşitul anului 2021 C.A.R. Cetate dispunea de un număr de 2.936 membrii

Făcând retrospectiva întregii activităţi desfăşurate, C.A.R. Cetate se află între casele performante ale Uniunii Teritoriale a Caselor de Ajutor Reciproc - Regiunea Vest, care o supraveghează şi o încadrează în clasa de rating corespunzătoare performanţelor economico-financiare dobândite, capitol la care Asociatia C.A.R. Cetate Deva se poziţionează în cea mai înaltă clasă de rating A.

Devenind membru al Asociatia C.A.R. Cetate Deva aveți la îndemână o soluție facilă pentru rezolvarea unora dintre nevoile dumneavoastră personale.