SCOP, MISIUNE, VIZIUNE, VALORI, STRATEGIE

Asociatia C.A.R. Cetate Deva este asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor săi, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a acestora.

SCOPUL nostru este sprijinirea și întrajutorarea financiară a membrilor noștri, care sunt salariați, întreprinzători, fermieri, pensionari, fără discriminare de vârstă și sex, din zonele urbane și rurale.

MISIUNEA noastră este oferirea de servicii de creditare, economisire și de educație financiară a membrilor C.A.R., pentru satisfacerea nevoilor financiare personale, de dezvoltare și de finanțare a unor activități generatoare de profit.

VIZIUNEA noastră este de a fi recunoscuți în piața financiară și în comunitate, ca partener de încredere în educația financiară, întrajutorarea și finanțarea nevoilor personale și de dezvoltare a membrilor noștri.

VALORILE noastre: recunoaștere pentru competență, profesionalism, integritate și loialitate față de organizație și față de membri; angajați care să dea dovadă de spirit de echipă, performanță, inițiativă și creativitate.

STRATEGIA noastră este să ne dezvolăm geografic, prin deschiderea de agenții pe teritoriul țării; să atragem cât mai mulți membri din rândul salariaților și din alte segmente ale societății: mici întreprinzători, persoane fizice autorizate, administratori și patroni de societăți comerciale, pensionari; să educăm și să încurajăm membrii sa economiseasca și sa foloseasca responsabil împrumuturile contractate.