POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Din 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE G.D.P.R. privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Toate organizațiile - guvernamentale, non-profit sau care oferă bunuri și servicii in UE sau care colectează și analizează date cu privire la rezidenții U.E., trebuie să protejeze datele personale – oriunde ar fi transmise, prelucrate sau stocate.

Asociatia C.A.R. Cetate Deva respectă prevederile Regulamentului 2016/679/UE, care oferă avantaje și drepturi. Regulamentul acordă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale:

  • -dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 G.D.P.R.);
  • -dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 G.D.P.R.);
  • -dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 G.D.P.R.);
  • -dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 G.D.P.R.);
  • -dreptul la portablitatea datelor, se poate solicita transferul datelor cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil altui operator de date cu caracter personal;
  • -dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 G.D.P.R.);
  • -dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 G.D.P.R.);
  • -dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat in vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 G.D.P.R.);
  • -dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a G.D.P.R. (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 G.D.P.R.).

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal se face în fața reprezentanților Asociatia C.A.R. Cetate Deva, la sediul central și la sediul agenției la înscrierea ca membru sau ca girant.