LICHIDAREA FONDULUI SOCIAL

Retragerea fondului social la cerere

Fondul social poate fi retras de către membri numai în cazul renunțării la calitatea de membru conform statutului Asociatia C.A.R. Cetate Deva și a Legii 122/1996 cu modificările și completările ulterioare. Un membru al Casei de Ajutor Reciproc Cetate poate solicita retragerea din rândul membrilor concomitent cu retragerea fondului social în următoarele condiții:

  • - şi-a achitat ratele, dobânzile şi alte datorii aferente împrumutului accesat, în conformitate cu graficul de restituire, iar la data solicitării retragerii nu figurează cu datorii către C.A.R.Cetate.
  • - nu este girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, accesat de alt membru care are rate restante.

Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă, analizată de Consiliul Director, după reținerea comisionului de retragere.

Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri: producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului; nerespectarea hotărârilor conferinţei; nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc; nedepunerea părţii sociale la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de conferinţă sau consiliul director. Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de Consiliul director.


Restituirea fondului social în cazul decesului titularului

Moștenitorii au obligația să aducă la cunoștința C.A.R.Cetate decesul membrului C.A.R. Pentru a putea solicita fondul social al membrului decedat, moștenitorii trebuie să facă dovada cu acte oficiale că au calitatea de moștenitori legali.

În cazul în care membrul decedat este girant pentru un împrumut în derulare care se afla in suferinţă, fondul defunctului se transferă în debitul împrumutului.