INFORMAȚII NECESARE

Împrumutul este o formă de finanțare acordată membrilor de către C.A.R., prin intermediul căruia acesta primește o sumă de bani și se obligă să o restituie în rate lunare împreună cu dobânda, într-un termen prestabilit.

Împrumutul poate fi solicitat de către membrii Asociatia C.A.R. Cetate Deva cu excepția membrilor minori, cu capacitate de rambursare care poate fi dovedită prin acte.

Pentru sumele care depășesc fondul social, se solicită garanții personale (coplătitor și/sau giranți) care își asumă responsabilitatea de a plăti în caz de nerespectare a condițiilor de rambursare de către împrumutat; aceștia vor trebui să prezinte o documentație ce susține propria capacitate de rambursare, ca și în cazul titularului contractului de împrumut.

Acordarea unui împrumut poate fi refuzată în situația în care capacitatea de rambursare este insuficientă și alaturi de alte angajamente ar depăși maxim 40% din venit, solicitantul are deja alte împrumuturi în derulare, are în istoric împrumuturi întârziate, este girant la împrumuturi restante sau care fac obiectul unor dosare execuționale.

Rata dobânzii reprezintă costul creditului. C.A.R. practică dobândă fixă, aceeași pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut și este calculată zilnic la soldul împrumutului. Împrumutul și dobânzile trebuie restituite în suma și la scadența prevăzute în graficul de rambursare.

Nu trebuie confundat D.A.E. cu rata dobânzii, deoarece ele joacă roluri diferite. D.A.E. este doar un indicator care se exprima în formă procentuală și nu este folosit în calculul dobânzii plătite de membru.

În caz de nerespectare a obligațiilor de plată asumate prin contractul de împrumut și neplata conform graficului de rambursare, există o serie de consecințe:

  • -se calculează penalităţile asupra sumelor restante și care vor fi încasate cu prioritate;
  • -se vor trimite notificări scrise împrumutatului, coplătitorilor și giranților;
  • -se va raporta în centrala de incidente a C.A.R., fapt ce ar putea afecta accesarea altor credite;
  • -se declanșează procedura executării silite pentru recuperarea creanței.