CONSTITUIREA FONDULUI SOCIAL

Fond social este constituit din depunerile lunare ale membrilor, reprezintă capital atras evidențiat pe fiecare membru în parte, aparține acestora sau moștenitorilor legali. Depunerea fondului social dă calitatea de membru al C.A.R. Cetate

Fondul social se constituie prin depuneri lunare în limitele minime și maxime aprobate de consiliul director și ratificate de Conferința membrilor, între 10 lei și 300 lei lunar. Doar la înscrierea in CAR Cetate, membrul are posibilitatea depunerii cotizaţiei la fondul său social până la valoarea maximă de 500 lei dar nu mai puţin de 33 lei.

Constituirea fondului social minim este obligatorie lunar.

Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului și poate fi: numerar la casieriile sediului central și la sediul agenției CAR Cetate din localitatea Ghelari sau depunere în conturile bancare (precizați la “explicații depunere“ numele complet și C.N.P.-ul membrului C.A.R.):

  • -cont RO74 BRMA 0220022017800000 deschis la Banca Românească Deva,
  • -cont RO07 BTRL 02201205A82641XX deschis la Banca Transilvania Deva,
  • -cont RO41 BRDE 220SV 03739822200 deschis la B.R.D. Deva,

Dacă se optează pentru depunerea anticipată a fondului social pentru mai multe luni, maxim 5 luni, membrul va preciza în scris suma pe care dorește să o depună în avans. Nedepunerea fondului social timp de 5 luni consecutiv, conform art. 13 si 14 din procedura privind fondul social al membrilor, atrage pierderea calității de membru C.A.R. Cetate. Hotărîrea privind pierderea calității de membru se ia de către Consiliul director.

Membrul C.A.R.Cetate poate să acceseze împrumuturi având drept garanție fondul social.