COMPENSAREA FONDULUI SOCIAL

Efectuarea operațiunii de compensare a împrumutului cu fondul social nu se poate face, decat in următoarelor situații:

  • - Decesul titularului.
  • - Alte situații cu caracter excepțional și numai cu aprobarea Consiliului director.
  • - Declanșarea procedurii de executare silită. Procedura este descrisă în normele interne de creditare.