CADRUL LEGAL

Asociatia C.A.R. Cetate Deva este instituție financiară nebancară.

Ne desfăşurăm activitatea în baza statutului propriu aprobat de conferinţa membrilor C.A.R., suntem persoană juridică înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Deva, autorizată de Banca Națională a României și respectăm legislația în domeniu:

  • - Legea nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor și al uniunii acestora, republicată;
  • - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificari și completări;
  • - Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificări și completări;
  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificări și completări;
  • - Regulamentul B.N.R. nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificări și completări;
  • - codul civil;
  • - codul de procedură civilă.

Principiul fundamental de organizare şi funcţionare al Asociatia C.A.R. Cetate Deva este independenţa în raporturile cu alte asociații non-profit, instituții de stat și administrative organizaţii politice și sindicale, persoane juridice.