BENEFICII ȘI AVANTAJE

  • - procedura de înscriere și de creditare este simplă;
  • - oferim rapiditate la accesarea împrumuturilor;
  • - acordăm o gamă variată de împrumuturi, oferite fără comisioane, cu dobânzi fixe și avantajoase, cu termene de rambursare convenabile;
  • - avem o agenție deschisă în județul Hunedoara, cu sediul în localitatea Ghelari;
  • - la sfârșitul fiecărui an membrii noștri primesc la fondul social bonificații neimpozabile;
  • - copiii și tinerii minori pot să fie membri ai C.A.R.Cetate;
  • - ratele la împrumuturi și cotizațiile se pot plăti în numerar la sediile noastre, dar și în conturile noastre bancare
  • - acordăm ajutoare financiare nerambursabile în caz de deces, atat pentru membrul CAR Cetate cât şi pentru soţ/soţie sau copil aflat în întreţinere, dar și pentru casatorie, nașterea unui copil, majoratul membrului minor, în funcție de vechimea membrului în C.A.R. Cetate și de cotizarea sa la fondul de actiuni sociale;
  • - transparența reprezentată prin afișarea în toate sediile noastre a costului împrumuturilor;
  • - serviciile noastre sunt oferite cu promptitudine, responsabilitate și seriozitate de către salariați bine instruiți profesional.