AJUTORUL DE DECES

Se organizează ca urmare a voinţei membrilor C.A.R. Cetate, constituind expresia principiului întrajutorării şi solidarităţii.

Ajutorul social în caz de deces a membrului C.A.R. Cetate sau a aparţinătorilor acestuia (soț, soție, copil aflat în întreţinere) care nu sunt mebrii C.A.R. Cetate, este acordat în bani din Fondul pentru acţiuni sociale şi se bazează pe vechimea ca membru C.A.R. şi valoarea cotizaţiei depuse de membru la acest fond.

Este depersonalizat, nefiind restituibil în caz de transfer, de retragere, ori în alte situaţii de decădere din calitatea de membru.

Contribuţia membrilor pentru constituirea fondului pentru acţiuni sociale este de doar 2 lei pe lună şi poate fi achitată anticipat pe anul în curs.

În tabelul de mai jos este reprezentat cuantumul ajutoarelor de deces acordate de C.A.R. Cetate, calculate în funcţie de vechimea şi cotizarea membrului

Vechimea membrului în C.A.R. Cetate sau tranşe de cotizare la fondul de acţiuni sociale Ajutorul de deces pentru membrii C.A.R. Cetate Ajutorul de deces pentru aparţinătorii membrului decedat (soț, soție, copil aflat in intreţinere), care nu sunt mebrii CAR Cetate
Sub 18 luni - -
Între 18 luni și 2 ani 150 lei -
Între 2-3 ani 400 lei 200 lei
Între 3-4 ani 900 lei 400 lei
Între 4-5 ani 1.200 lei 600 lei
Între 5-6 ani 1.500 lei 700 lei
Peste 6 ani 1.700 lei 800 lei