AJUTOARE SOCIALE

Casa de ajutor reciproc este singura instituţie financiar nebancară care are ca platformă ideea de solidaritate umană, motiv pentru care au fost diversificate prestaţiile de natură socială acordate membrilor săi.

Scopul constituirii fondului pentru acţiuni sociale este acela de a veni în sprijinul familiei membrului CAR pentru atenuarea efortului bănesc al acestuia în diferite situaţii.

Sursele de formare a fondului pentru acţiuni sociale sunt următoarele:

  • - contribuţia lunară de 2 lei (care poate fi achitată anticipat in cursul anului) a membrilor în cuantumul aprobat de Conferinta membrilor
  • - cotă parte din excedentul anual repartizat şi validat în Conferinţa anuală a membrilor CAR, în situaţia când se impune acest lucru.

Resursele fondului fiind depersonalizate nu se restituie membrilor, ele ramânând la dispoziţia casei de ajutor reciproc în baza principiului într-ajutorării care stă la baza constituirii lui.

Asociatia C.A.R. Cetate Deva acordă membrilor săi următoarele ajutoare cu caracter social-umanitar nerambursabile în funcţie de vechimea membrului şi cotizaţia depusă, conform Regulamentului propriu al casei:

  • - ajutor social acordat la naşterea/adopţia unui copil - până la 300 lei
  • - ajutor social acordat la căsătoria membrului CAR - până la 400 lei
  • - ajutor social acordat pentru majoratul membrilor minori - până la 400 lei
  • - ajutor social acordat în caz de deces a membrului CAR, (soţiei/soţului, copilului aflat in intreţinere, care nu sunt membrii CAR) - conform tabelului afişat

Aceste ajutoare social-umanitare pentru membrii C.A.R. Cetate se vor acorda pe baza documentelor doveditoare, prezentate la sediul casei în termen de maximum 3 luni de la data producerii evenimentului.

De asemenea, ca o încununare a prestaţiilor în plan social, Asociatia C.A.R. Cetate Deva îşi aduce contribuţia la constituirea fondului necesar acordării de către sistemul C.A.R. a unor burse universitare şi pentru urmaşii unor membrii ai C.A.R. Cetate aflaţi în dificultate financiară.